top of page

EDUKACIJA ZA NADOGRADNJA TREPAVICA (CLASSIC EXTENSION)

PROMO cena  grupne obuke 250€ (umesto 300€) - 2 dana

Cena individualne obuke 300€ - 2 dana

Start up paket za rad 150


* Dodatni dan na još jednom modelu je 50€
* Termin po dogovoru za individualnu eudkaciju.
* Obuka podrazumeva teorijski deo + video prezentacije, rad i vežba na lutkama i rad na modelu.
* Nakon završene obuke polaznici dobijaju sertifikat koji je međunarodno priznat.
* Sav pribor i materijal za rad su obezbedjeni. Polaznici dobijaju detaljan praktikum za rad.
​*
Pomoć i podrška nakon završene obuke.

*** Praktičan rad na modelu (koordinacija ruku, pravilno držanje pinceti, pravilna aplikacija)

EDUKACIJE (1).png

Oblasti i teme edukacije:

- Upoznavanje sa tehnikom
- Anatomija oka
- Trepavice i očni kapci
- Bolesti oka i alergije
- Anatomija i struktura dlake
- Faze rasta dlake
- Instrumenti i materijal za rad
​- Higijena i sterilizacija

- Priprema radnog mesta
- Konsultacije sa klijentima 
- Karton klijenata
- Vrste ekstenzija
- Stil i mapiranje
- Procedura nadogradnje
​- Skidanje ekstenzija
- Nega ekstenzija
- Korekcija ekstenzija
- Najčešći problemi u procesu

EDUKACIJA ZA NADOGRADNJA TREPAVICA (RUSSIAN VOLUME)

PROMO cena 300€ (umesto 350€) - 2 dana

Cena individualne obuke 350€ - 2 dana

* Dodatni dan na još jednom modelu je 50€
* Termin po dogovoru za individualnu eudkaciju.
* Obuka podrazumeva teorijski deo + video prezentacije, rad i vežba na lutkama i rad na modelu.
* Nakon završene obuke polaznici dobijaju sertifikat koji je međunarodno priznat.
* Sav pribor i materijal za rad su obezbedjeni. Polaznici dobijaju detaljan praktikum za rad.
​*
Pomoć i podrška nakon završene obuke.

*** Praktičan rad na modelu (koordinacija ruku, pravilno držanje pinceti, pravilna aplikacija)

Oblasti i teme edukacije:


​- Upoznavanje sa tehnikom
- Anatomija oka
- Trepavice i očni kapci
- Bolesti oka i alergije
- Anatomija i struktura dlake
​- Faze rasta dlake
- Instrumenti i materijal za rad
​- Higijena i sterilizacija
- Priprema radnog mesta

- Konsultacije sa klijentima 
- Karton klijenata
- Vrste ekstenzija
- Stil i mapiranje
- Procedura nadogradnje
- Pravilno pravljenje snopova
- Skidanje ekstenzija
- Nega ekstenzija
- Korekcija ekstenzija
- Najčešći problemi u procesu

ADVANCED EXTENSION

(USAVRŠAVANJE TEHNIKA 1:1 I RUSKOG VOLUMENA)

PROMO cena grupne obuke 150€ (umesto 200€)

Cena individualne obuke 200€ 

* Trajanje edukacije: 1 dan
* Termin po dogovoru.
* Obuka je individualna i podrazumeva teorijski deo + video prezentacije, rad i vežba pravljenja snopova i rad na modelu.
* Nakon završene obuke polaznici dobijaju sertifikat koji je međunarodno priznat.
* Sav pribor i materijal za rad su obezbedjeni. Polaznici dobijaju detaljan praktikum za rad.
​* Pomoć i podrška nakon završene obuke.

bottom of page